Monday, May 21, 2007

Penawar Demam

Bujuk nafsu
wajah semalam datang
bersama suram
cerita dulu menerjah
dalamingatan
membara dendam

Bujuk hati
Lupakan segala
kebaikan dirimu
dan kejahatan dia
ingatlah segala kejahatan dirimu
dan kenaikan ia