Thursday, July 27, 2006

Rasulullah pernah bersabda: " Apabila seorang itu hendak dihimpit di dalam kuburnya dari sebelah kepalanya, maka datanglah 'ibadat tilawatul Qur'an ( yg telah dilakukan semasa di dunia) menghalangnya. Apabila himpitan itu datang dari depannya, ia dihalang oleh ibadat sedekahnya, dan apabila himpitan itu datang dari arah kakinya, ia dihalang oleh ('ibadah) pemergiannya ke masjid-masjid."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home